เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
งานสรงน้ำ ณ วัดสอาดกุญชร(บ้านบวก)
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมงานสรงน้ำ ณ วัดสอาดกุญชร(บ้านบวก)

 
03 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th