เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 
18 พฤษภาคม 2559


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th