เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ชมรมผู้พิการตำบลหนองแก๋ว และ โรงพยาบาลหางดง ได้ดำเนินงานตามโครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ และออกเยี่ยมบ้านผู้พิการด้านร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.ตำบลหนองแก๋ว

 
14 มีนาคม 2557


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th