เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ
โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เข้าร่วมโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และปล่อยแถวขบวนรณรงค์เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่


 
07 กุมภาพันธ์ 2557


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th