เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะ

วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 ปคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
23 กรกฎาคม 2557

ลุ่มสตรี อสม. ผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดละโว้
23 กรกฎาคม 2557

19 มิถุนายน 57 เด็กๆเบิกบานแจ่มใส คุณครูปลาบปลื้มใจพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว 
25 มิถุนายน 2557

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว นายเจริญ โนภีระ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋วได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 750 กก. ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง(ข้าวนาปรัง) หมู่ที่ 4 บ้านบวก และหมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน จำนวน 13 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว / ADMIN PIYA
25 มิถุนายน 2557

4 มิ.ย. 57 คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วม
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ณ วัดมงคลเกษม บ้านยั้งปวน
18 มิถุนายน 2557

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุในตำบลหนองแก๋ว โดยมีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้พิการ ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ดูแลผู้พิการและ อาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม) ตลอดจนให้ตรวจ Admin/ พัฒนาชุมชน
09 มิถุนายน 2557

5 มิถุนายน 2557
นายประสิทธิ์ ไตรแก้ว เลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนนายกในพิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 และรับมอบตะกร้าประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่อำเภอหางดง
09 มิถุนายน 2557


09 มิถุนายน 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมทำบุญสรงน้ำพระธาตุ ที่วัดศรีสุพรรณ อ.หางดง
14 พฤษภาคม 2557

13 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารฯ สภาฯและพนักงานทต.หนองแก๋ว ออกพื้นที่เพื่อดำหัวผู้สูงอายุภายในนตำบล
25 เมษายน 2557

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงตำบลหนองแก๋ว
ได้จัดบูธเพื่อร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอหางดง
และมหกรรมทอดผ้าป่าผู้สูงอายุอำเภอหางดง ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล ในวันที่ 8 มษายน 2557
09 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ชมรมผู้พิการตำบลหนองแก๋ว และ โรงพยาบาลหางดง ได้ดำเนินงานตามโครงการผู้พิการสดใสใส่ใจสุขภาพ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ และออกเยี่ยมบ้านผู้พิการด้านร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.ตำบลหนองแก๋ว
14 มีนาคม 2557


06 มีนาคม 2557

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เข้าร่วมโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และปล่อยแถวขบวนรณรงค์เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่

07 กุมภาพันธ์ 2557


09 ธันวาคม 2556

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th