เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้ จัดกิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หลังใหม่ โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธี
18 พฤษภาคม 2559

 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว นำโดยนายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรี ร่วมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหางดง โดยนางจุรีรัตน์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
22 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูง อายุ ปี 2559 โดยได้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านเขตตำบลหนองแก๋ว ตังแต่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 รวมทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน
22 เมษายน 2559

ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 วันที่ 12 เมษายน 2559 ถึง วันที่16 เมษายน 2559เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงให้บริการในการสอบถามเส้นทางแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจุด บริการฯ โดยมีสมาชิก อปพร.หน่วยกู้ชีพกู้ภัยหนองแก๋ว เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ณ บริเวณสะพานสี่แยกบ้านสันทรายพัฒนา ถนนสายท่าขี้เหล็ก
22 เมษายน 2559


10 มีนาคม 2559

วันที่ 2 มีค. 59 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ร่วมกับ กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.หางดง ได้จัดทำโครงการ "ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว" โดยมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
10 มีนาคม 2559

พีธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและสร้างเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2559

        เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 พนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ร่วมพีธีรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีหนองแก๋ว ณ บ้านท่านนายก เจริญ โนภีระ
06 พฤษภาคม 2558

        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้เขาร่วม กิจกรรม งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหางดง
01 เมษายน 2558

      วันที่ 31 มีนาคม 2558 พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 การอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก โดยงานทันตกรรมร.พ.หางดง และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
01 เมษายน 2558

เมื่อวันวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงาา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่ และเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
12 มีนาคม 2558

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม2558
26 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานที่ เทศบาลเมืองน่าน พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดน่าน
26 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ร่วมกิจกรรมพิธี เปิดและปิด งานกีฬาสันผักหวานเกมส์ โดยมี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอหางดง ทุกแห่งเขาร่วมกิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้มีการจัดงานวันเด็ก โดยภายในกิจกรรมมีการแสดงของเด็ก และมีการแจกของรางวัลให้กับเด็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กในวันที่ 10 มกราคม 2558ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นของรางวัล อาหาร และกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีรายนามดังนี้

1.ร้านลานนาไทย
- มาม่า 1 กล่อง นม 3กล่อง ขนมโดโซะ 2 ถุง ขนมขาไก่โลตัส 1 ถุง ฟันโอ 3 ถุง

2.ร้านดีสยาม
- รถจักรยาน 1 คัน

3.ธนาคารกรุงไทย
- ปฎิทิน 3 โหล ขนม 6 ถุง

4.กรกฎ (เจ๊ส่องแสง)
- นม 1กล่อง ตุ๊กตาใหญ่ 7 ตัว เล็ก 12 ตัว พวงตุ๊กกตา 12 ตัว

5.ร้านนันทิยา
-ขนม 6 ห่อ

6.บ้านยา
-วิตามินซี 150 ซอง

7.เอ๋ สมศักดิ์ ไม่ไผ่
-ขนม 8 ห่อใหญ่ สีน้ำ 12 กล่อง

8. พี่ซิม+น้องโฟน ม.2 หมู่บ้านศุภลักษณ์
- ชุดดินสอ กล่องดินสอ สมุด สี

9.ชมรมผู้สูงอายุ ม.2
-ขนม

10. สท. ดวงแก้ว บุตรชัย
- ซาลาเปา 50 ลูก

11.น.ส สายรุ้ง ธรรมมี ประธาน อ.ช. อ.หางดง
-ขนม 4ห่อ กิ๊ปชอป ร่วมจัดกรรมบนเวที

12.หจก.เปี๊ยกแอนติค
- จำนวน 2000 บาท

13.หจก.มั่งเมธีการโยธา
- จำนวน 500 บาท

14.สหกรณ์การเกษตร หางดง
- จำนวน 500 บาท

15.ร้านเค.เอ.สปอตร์
- ขนม 6 ห่อ

16.การไฟ้า อ.หางดง
- ขนม

17.ร้านนิ้มสถาพันธ์
- กล่องพลาสติก 5 กระติกน้ำ 2

18.ธนาคาร กรุงเทพ สาขาหางดง
- กล่องดินสอ 1 โหล ดินสอ 1 โหล

19.นายดวงคำ ผักกาด
- ตุ๊กตา 1

20.ร้านบุญปั๋น มินิมาร์ท
-ชุดเครื่องเขียน 1 โหล

21.บิ๊กซี สาขาหางดง
-เค้กกล้วยหอม

22.นายทวีศักดิ์ เมฆะ
-ขนม 3ห่อ

23.น.ส หทัยกาญจน์ ตุ่นคำ
- 100 บาท

24.นางแก้ว ตุ่นคำ
-กระติกน้ำ 4

25.ชมรมผู้สูงอายุุ ม.4 บ้านบวก
- 200 บาท

26. ป้าศูนย์ ศรีอินทร์ ม.2 สปล.
-ขนม 2 โหล

27.นายประสิทธิ์ ป้าชุม
-ข้าวกล่อง 100 กล่อง

28.คุณจาย คำจึ่ง
-น้ำส้ม+น้ำเปล่า

29.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
- ขนม 2 โหล

30.นายขันคำ ไชยคำมูล ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
-ข้าวกล่อง 30 กล่อง

31.ยายไหว - ตาทอน บ้านบวก
-ข้าวผัด

32.นายนิเวศน์ เกศมณี
-ข้าวผัดไข่ดาว

33.แม่บ้านสันปูเลย
-ข้าวผัด

34.พ่อตั๋น แม่สูญ โนภีระ
- ขนมจีน

35.กศน.อำเภอหางดง
- ขนม

ทางเทศบาลตำบลหนองแก๋วจึงขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ หากมีรายนามท่านใดตกหล่นเทศบาลตำบลหนองแก๋วขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
19 มกราคม 2558

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th